DMCA-melding over inbreuk op auteursrechten

Alle handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die op de site verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. ApkFreeLoad houdt zich aan de federale Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door te reageren op meldingen van vermeende inbreuk die in overeenstemming zijn met de DMCA en andere toepasselijke wetten. Als onderdeel van onze reactie kunnen we de toegang verwijderen of de toegang uitschakelen tot materiaal dat zich op de site bevindt en wordt beheerd of beheerd door ApkFreeLoad waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt. In dat geval zullen we te goeder trouw proberen contact op te nemen met de ontwikkelaar die de aangetast materiaal zodat ze een tegenvordering kunnen indienen, ook in overeenstemming met de DMCA.

Voordat u een kennisgeving van inbreukmakend materiaal of een tegenvordering indient, kunt u contact opnemen met een advocaat om uw rechten en plichten onder de DMCA en andere toepasselijke wetten beter te begrijpen. De volgende kennisgevingsvereisten zijn bedoeld om te voldoen aan de rechten en verplichtingen van ApkFreeLoad onder de DMCA, in het bijzonder sectie 512(c), en vormen geen juridisch advies.

Kennisgeving van inbreuk op auteursrechten

Om een ​​kennisgeving van inbreukmakend materiaal op ApkFreeLoad in te dienen, dient u een kennisgeving te verstrekken met de volgende details:

  • Een fysieke handtekening van een ontwikkelaar of ontwikkelingsteam die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt. Het is noodzakelijk voor externe instanties om een ​​kopie van de "Fysieke autorisatiebrief" te verstrekken, zodat de instantie alle auteursrechtelijke zaken van hen kan regelen.
  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het is geschonden, of als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele melding, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.
  • Het verstrekken van URL's in de hoofdtekst van een e-mail is de beste manier om ons te helpen inhoud snel te vinden.
  • Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij.
  • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet.
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden (Merk op dat op grond van artikel 512(f) elke persoon die bewust en materieel onjuist voorstelt dat materiaal of activiteit inbreuk maakt, kan aansprakelijk worden gesteld voor schade.

Stuur vervolgens de kennisgeving van inbreuk via e-mail naar [e-mail beveiligd]

Deel dit op